Anknutet Ombud

Scandinavia Nova Insurance AB (556182-5927) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963-4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.  Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Nova Insurance AB  marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.
Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Nova Insurance AB , genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.
Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.
Läs mer på Alpcots hemsida.

Nova Insurance AB, Grävlingevägen 5 72243 Västerås
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!