Försäkringar 

för företagare och privatpersoner

Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring är en livförsäkring kopplad till ett sparande. Till skillnad från

premien för pensionsförsäkringar är premien som inbetalas till en kapitalförsäkring

inte avdragsgill i deklarationen. Belopp som betalas ut från kapitalförsäkringen är å

andra sidan befriade från inkomstskatt.

Fördelar

Ingen beskattning av kapitalvinst.


Ingen inkomstskatt vid uttag.


Fondbyten inom fondförsäkringen behöver ej deklareras.


Mycket stort utbud av placeringsmöjligheter.


Nackdelar

Premien är inte avdragsgill i deklarationen.


Kapitalförluster och kapitalvinster i försäkringen går ej att kvitta mot förluster

och vinster utanför försäkringen.


Värdet av försäkringen "var" förmögenhetsskattepliktigt till 100%.


Vid en låg avkastning, kan avkastningsskatten och avgifter göra att försäkringen minskar i värde.


Nova Insurance AB, Grävlingevägen 5 72243 Västerås
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!