Juridisk Information

Juridisk information

Scandinavia Nova Insurance AB ( 556182-5927 ) är anknutet ombud till Nord Fondkommisison AB (556832-1342). Nord är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse. Därtill är Nord medlemmar i olika branschorganisationer.


Nord Fondkommission innehar följande tillstånd:​

Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

Mottagning & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet

Verksamhet i form av förvaltarregistrering

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

Nord Fondkommission AB har tillstånd av Norska Finanstillsynet om gränsöverskridande verksamhet.

För mer information om de värdepapperstillstånd Nord innehar vänligen besök www.fi.se eller www.finanstillsynet.no

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Sirius Asset Management AB, 559211-2774, som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler.

Licensiering

Alla rådgivare på Scandinavia Nova Insurance AB är SwedSec licensierade.

Nord Fondkommission är anslutna till SwedSec Licensiering AB.


Klagomål

Vi tar alla klagomål och reklamationer på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar alla klagomål tydligt ber vi att få klagomål skriftligen via mejl till klagomal@nordfk.se eller via brev till klagomålsansvarig Dusko Savic.

Med vänliga hälsningar,

Dusko Savic

Fondplattform

dusko.savic@nordfk.se

Direkt: +46 70 358 12 57