Anknutet Ombud

Scandinavia Nova Insurance AB (556182-5927) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963-4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.  Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Nova Insurance AB  marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.
Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Nova Insurance AB , genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.
Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.
Läs mer på Alpcots hemsida.

Nova Insurance AB, Köpingsvägen 48 724 65 Västerås
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!